With crypto crashing maybe I’ll be able to afford a video card

Der er håb for Nørrebro Bibliotek. Det her er de computere som borgerne får lov at bruge. #nørrebro #linux #dkmastodon

I forgårs stillede jeg et klaver på en vej og spillede højskolesange på det. Jeg gjorde det i protest mod regeringens politik der forværrer/fortsætter klimakrisen, som allerede har dræbt millioner af mennesker og sætter milliarder af menneskeliv i fare. Jeg gjorde det for at stoppe møllen der bare kværner videre selvom der er mennesker mellem møllestenene. Politiet anholdte mig, sigtede mig for overtrædelse af straffeloven §119 stk. 4. og bar mig væk da jeg ikke selv flyttede mig og klaveret. 1/

Normalise saying "I don't think I know enough to have a good opinion".

Hvis man gerne vil følge folk fra Twitter på mastodon er man nødt til at have en server der danner bro.

Jeg ser generelt at beta.birdsite.live bliver anbefalet, men den er lige nu under 700% belastning!

Det sker fordi Twitter begrænser hvor meget adgang tredje-parter har.

Så i den decentrale ånd har jeg sat en birdsite instans op som folk meget gerne må bruge hvis de vil følge folk fra Twitter.

birdsite.gred.al

Undskyld for at sub-toot’e 🐘

Okay quite a few are interested, so I posted random thoughts here: gist.github.com/BigZaphod/6a2e

I didn't want to spend the time to turn it all into a "proper" blog post as I'm not exactly making any strong arguments, really. This is just more like a list of observations and a few stray thoughts about ideas that I'm sure aren't unique or new. 🙂

Show thread

"there's no ethical consumption under capitalism." wrong. it is called torrenting.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!