@Ibber Hvis jeg selv var i den situation at jeg havde brug for at sende nyhedsbreve ville buttondown.email være det først sted jeg kiggede

With crypto crashing maybe I’ll be able to afford a video card

Der er håb for Nørrebro Bibliotek. Det her er de computere som borgerne får lov at bruge. #nørrebro #linux #dkmastodon

I forgårs stillede jeg et klaver på en vej og spillede højskolesange på det. Jeg gjorde det i protest mod regeringens politik der forværrer/fortsætter klimakrisen, som allerede har dræbt millioner af mennesker og sætter milliarder af menneskeliv i fare. Jeg gjorde det for at stoppe møllen der bare kværner videre selvom der er mennesker mellem møllestenene. Politiet anholdte mig, sigtede mig for overtrædelse af straffeloven §119 stk. 4. og bar mig væk da jeg ikke selv flyttede mig og klaveret. 1/

Normalise saying "I don't think I know enough to have a good opinion".

@maiathecyberwitch det er lidt ironisk, for jeg kan nemlig ikke selv bruge den på min mastodon instance i øjeblikket.

Jeg har serveren stående hjemme hos min mor, men hendes netværk er lidt mærkeligt fordi serveren kan ikke forbinde til sit eget domæne—noget med hairpinning/loopback NAT.

Picture attached.

Hvis man gerne vil følge folk fra Twitter på mastodon er man nødt til at have en server der danner bro.

Jeg ser generelt at beta.birdsite.live bliver anbefalet, men den er lige nu under 700% belastning!

Det sker fordi Twitter begrænser hvor meget adgang tredje-parter har.

Så i den decentrale ånd har jeg sat en birdsite instans op som folk meget gerne må bruge hvis de vil følge folk fra Twitter.

birdsite.gred.al

Undskyld for at sub-toot’e 🐘

Okay quite a few are interested, so I posted random thoughts here: gist.github.com/BigZaphod/6a2e

I didn't want to spend the time to turn it all into a "proper" blog post as I'm not exactly making any strong arguments, really. This is just more like a list of observations and a few stray thoughts about ideas that I'm sure aren't unique or new. 🙂

Show thread

@bigzaphod perhaps I just need to lay off the tw*tter mindset thinking I’m missing out on things.

@bigzaphod exploring what’s happening and finding new people on mastodon is definitely harder than with centralized services, especially on smaller instances. I wonder if a structure with decentralized content but centralized identity could fix that issue, or maybe, like the early web, we’re just waiting for a mastodon search engine to happen.

Part of me also appreciate the friction, the extra effort makes mastodon feel less cynical, perhaps it’s just the people.

For new people: Instance Blocking 101 

@tomasino are there any harrasment dynamics I should be aware of?

I’m running a closed instance just for me and wondering if I need to “keep up” and block some instances so they can’t bother the people I’m following.

"there's no ethical consumption under capitalism." wrong. it is called torrenting.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!